APPELSITE

Welkom bij het internet contactpunt voor de familie

Click on flag for English edition
Hallo Voor het laatst herzien op 4 maart 2012
Wat is er veranderd en wanneer ?

Voor aantal bezoekers klik op het figuurtje hiernaast

INHOUD

Op deze pagina vindt U het volgende:

(U kunt erheen springen of fietsen )
en elders op deze site: Verder:

ALLERLAATSTE NIEUWS

De toekomst van de Appelsites door Jan op 15-11-2005

Sinds Maart 2000 is er voor de familie Gieles-Groenewegen een internetsite beschikbaar als aanvullend middel om contacten binnen de familie te onderhouden. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan zijn niet onverdeeld gunstig.
Uit registratie van de gebruikers van deze site is gebleken dat het aantal bezoekers steeds ver onder de verwachting is gebleven. Vaak zijn berichten, die op de site gepubliceerd waren, door velen niet eens opgemerkt. Als brenger van nieuws is zo'n site kennelijk niet het meest geschikte medium.

In verband hiermee ben ik van plan om het nieuwsgedeelte van de Appelsite, dat in verband met mijn ziekte al een flinke achterstand heeft opgelopen, te beŽindigen. De samenvatting van de laatst verschenen nummers is inmiddels ook al vervangen door de inhoudsopgave daarvan, die wel zal doorlopen tot en met het laatste nummer.

Wat betreft de documentatie van familiegegevens liggen de zaken enigszins verschillend. Ik denk dat een site wel nuttig kan zijn als een centraal punt, dat gemakkelijk door iedereen te bereiken is, om de basisgegevens van de familie vast te leggen. Daarom hoop ik het bijhouden en publiceren van familiegegevens voorlopig nog ongewijzigd voort te zetten.
Het succes daarvan staat of valt overigens met de bereidheid van familieleden om wijzigingen aan dit centrale punt door te geven.

De fotogalerij is een van de meest succesvolle onderdelen van de Appelsites geweest. Toch is ook daar de belangstelling matig. Wel zijn er al een aantal familieleden, die zelf een eigen fotogalerij gemaakt hebben die ook via de Appelsite te bereiken is. Voor wie deze kunst nog niet machtig is blijft de Appelsite nog een tijdje beschikbaar.

Aan de andere kant is inmiddels ook gebleken dat het rondzenden van e-mails een zeer effectief middel is om nieuwe berichten onder de aandacht te brengen. De eigen mail-box wordt nu eenmaal vaker en gemakkelijker geraadpleegd dan een site, die eerst actief moet worden opgezocht.
Om deze redenen heb ik al eerder gepleit voor de uitgifte van een z.g.n. Nieuwsbrief, een wat uitgebreidere e-mail, die bij alle aangeslotenen in de mail-box komt. Deze kan in de toekomst zowel de papieren Appel als het nieuwsgedeelte van de Appelsite vervangen. Enkele gevolgen hiervan zouden kunnen zijn:

 • De snelheid van urgent nieuws is optimaal geregeld: alleen de telefoon is nog sneller.
 • De kosten van De Appel komen te vervallen. E-mail is gratis.
 • Er hoeven geen papieren foto's meer te worden verzonden, afgedrukt of ingeplakt.
 • Het verschijnen van een Nieuwsbrief kan eenvoudig worden aangepast aan de behoefte.
 • Er zal een centrale redactie zijn, die nieuws verzamelt, redigeert en vorm geeft, maar iedereen kan er uiteraard ook voor kiezen om zelf berichten te sturen aan een eigen gekozen selectie van ontvangers.
 • Iemand die zelf een eigen site heeft kan zijn familiefoto's daarop zetten en dan een link plaatsen in de Nieuwsbrief.
 • Wie geen Nieuwsbrief wil ontvangen kan dit eenvoudig kenbaar maken. In elke Nieuwsbrief hoort een regeltje te staan, waarin een link voorkomt die gebruikt kan worden om op te zeggen.


INHOUD DE APPEL Nr. 40, SEPTEMBER 2006
* De Nieuwsbrief               - Redactie         2
* Aanvulling op nr. 39            - Sarah en Lauren     3
* Korte berichten:
 - Mies brak opnieuw haar heup       - Miriam Sullivan     4
 - Verhuisd                 - Joost en Monique	    4		
 - Nieuwe e-mail adressen          - Peter en Anke      4
 - Foto-expositie in Brielle        - Johan en Maarten Gielis 4
 - Andere naam               - Paul Koot        4
* The Apple Party (in English)        - Gemma Daly        5
* Een feest, van jong tot oud        - Redactie         6
* Fotoreportage                             7
* Het laatste Appeltje, onder redactie van  - Janneke Gieles     17
 - Limo of sinas ?             - Sammy Shawky      17
 - Corvee                  - Crista Versteegen    17
 - Interview met Wim Schalke        - Sarah, Evelien & Crista 17
 - Gekken bij het bandenrekken       - Janneke         18
 - De kermis                - Sammy          18
 - Emotioneel toneel            - Diede en Janneke    18
 - Appels op een stokje           - Sammy          18
 - Interview met Trudy Schalke       - Crista, Sarah & Evekien 18
 - Line-dance                - Janneke         18
* Index De Appel nrs. 1 t/m 40        - Piet Gieles       19
* Journalistieke Uitglijers         - Redactie        24


INHOUD DE APPEL Nr. 39, MAART 2006
* Voorbereiding op het Appelfeest      - Redactie         2
* 50 jaar is een halve eeuw         - Corrie          4
* Mijn / Onze geschiedenis          - Ton Versteegen      5
* Kooij perikelen              - MariŽl          6
* Beestenbende                - Sandra          8
* INTERMEZZO: familiefeesten 1989 en 1993  - Redactie         9
* Een dag uit het leven van         - Monique Versteegen   12
* Zonder satelliet doet ie 't niet      - Joost          13
* Zorgstelsel, ingestuurd door        - Joost          14
* Bijdragen van               - Crista en Cathelijn   15 
* Huize Verdenius              - Carin          16
* Korte Berichten:                           17
 - Pilotenformulier, ingestuurd door    - Paul Koot        18
 - Zestig jaar getrouwd, een lied van    - Lenne          18
 - Droomhuisje in Portugal         - Winy          19
 - Van zes tot twaalf            - Wim           19
 - Journalistieke uitglijers        - Redactie        20


FOTOGALERIJ

Op blz 2 van "De Appel" nummer 24 schrijft de Redactie:
Onze Fotogalerij nieuw leven inblazen - een oproep

In het Colofon van onze Appelsites hebben we aangegeven waarom we een familiesite willen aanhouden naast de gedrukte Appel. Een van onze argumenten gaat over het gebruik van familiefoto's als communicatiemiddel. Aan de effectiviteit daarvan hoeven we niet te twijfelen: als je op een verjaardag ziet hoe enthousiast we elkaar de laatste foto's laten zien, dan is het duidelijk dat foto's een sterk aansprekend middel van communicatie zijn. We hebben inmiddels op de sites voldoende ruimte ter beschikking om het gesprek aan de hand van foto's ook na de verjaardag voort te kunnen zetten.
Dat wordt vergemakkelijkt door een drietal ontwikkelingen, aldus horen we van webmaster Jan.

 1. Er komen steeds meer digitale camera's. Deze zijn wel duur, maar als ze eenmaal zijn aangeschaft kunnen er tegen lage kosten veel digitale foto's mee gemaakt worden.
 2. Er komen ook steeds meer scanners. Daarmee kunnen van gewone (papieren) foto's digitale bestanden worden gemaakt, die door een computer getoond en verstuurd kunnen worden.
 3. Er komen steeds meer firma's, waaronder Albert Heyn en Het Kruidvat, die van gewone filmrolletjes niet alleen papieren afdrukken maken, maar ook (tegen geringe kosten) een CD-ROM bijleveren, waar alle foto's in digitale vorm op staan.
Het produceren van digitale foto's is hiermee praktisch binnen ieders bereik gekomen. Ze kunnen ook gemakkelijk als aanhangsel per e-mail worden verzonden en zijn heel geschikt voor plaatsing op een website.
Wat zouden we daar nu mee kunnen doen? De bestaande Fotogalerij is een goed uitgangspunt, maar heeft behoefte aan meer bijdragen, meer vernieuwing, meer variatie en meer doorstroming.
In De Appel ligt de nadruk op de tekst, met af en toe een foto. Dat zijn dus praatjes met een plaatje. De Fotogalerij legt de nadruk veel meer op het beeld. Dat zijn dus plaatjes met een praatje. In De Appel komt een familie elke twee jaar aan de beurt, de Fotogalerij is altijd open en kan sneller inspelen op de actualiteit.
In het leven van elk gezin komen af en toe gebeurtenissen voor waar een camera aan te pas komt: geboorten, huwelijken, feesten, verjaardagen, fietstochten, excursies, vakanties enz., kortom te veel om op te noemen. Als we zo'n gebeurtenis een naam geven, een paar sprekende foto's ervan bij elkaar zetten en bij elke foto een paar regeltjes toelichting schrijven, dan hebben we al gauw een mini-serie, die ook anderen zal aanspreken en die dus een plaats op onze sites kan krijgen.
Vandaar dat wij alle creatieve geesten oproepen om mini-series te maken uit hun gezinsleven, met leuke foto's en gezellige onderschriften erbij. Ze kunnen de verschillende onderdelen daarvan naar de Webmaster sturen en die zal zorgen voor eventuele aanpassingen en voor plaatsing op de websites.


De kleinkinderen
van Gerrie en Jan
December 2001
 
Mies en Lou
bij Peter en Holley
Kerstmis 2001
De watertank
van John en Gemma
Voorjaar 2002
Judith en Dick
op vakantie in Cuba
September 2001
 
Bezoek Maaike & Co
aan Gemma en John
Juli 2002
Verjaardag Piet
November 2002
 
 
Mies en Lou
50-jarig huwelijk
Juni 2003
Maarten Gielis
Abstracte foto's
Augustus 2003
Foto-verslag van
John, Gemma en David
December 2003
 
Two years on ...
by David Daly
September 2003
Boxing Day
in Canada
December 2003
Op stap met
Joost Versteegen
September 2002
Bezoek Canada
Henny en Ad
Augustus 2002
Begrafenis Lou Soet
in Canada
April 2004
 
Bezoek van Joop
en Ida Groenewegen
Mei 2004


COLOFON

Deze site is bedoeld als aanvulling op het familieblad De Appel.
De voornaamste achtergronden hiervan zijn:

 1. Voor onze Engels sprekende verwanten is De Appel meestal onleesbaar. Een tweetalige website en de publicatie daarop van een samenvatting van elk nummer van De Appel komt deels aan hun taalproblemen tegemoet.
 2. Op de sites bevinden zich lijsten en tabellen met gegevens van alle familieleden. Deze gegevens, die voortdurend veranderen, worden op een centraal punt up-to-date gehouden en staan zo continu aan alle betrokkenen ter beschikking.
 3. Door publicatie op het Internet kunnen berichten veel sneller onder de aandacht worden gebracht dan via een papieren tijdschrift mogelijk is.
 4. Het plaatsen van foto's op een website is eenvoudiger en goedkoper dan het maken en rondzenden van afdrukken.


Voor opmerkingen, correcties, bijdragen of vragen neem contact op met:

De Redactie of met: De Beheerder


Inhoud